Skip to main content
[videojs width=”640″ height=”480″ mp4=”https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/beabeasthebrew/Beast%2BIntro%2BV0.mp4″ poster=”http://evp-50bf1aa6acf09-bc4ed65ada5a429e12b02235db4d8e38.s3.amazonaws.com/be-a-beast-intro-1–splash.png”]

חלק ראשון: לקבוע את המסלול שלך… על קרקע יציבה

העלאת המיקוד באמצעות חיזוק האמונות שלנו, על ידי ניתוח שיאפשר לנו להבין את המקום שבו אנו מגלים ש: “אלופים הם אלופים עוד לפני שהם אלופים”.

חלק שני: פיתוח הרגלים מנצחים עבור ההצלחה שלך

השימוש ב”הרגלים המנצחים” כאמצעי להשגה המטרות והשאיפות שלנו, יהפוך להיות טבעי ונטול מאמץ כמעט.

חלק שלישי: הישענות על הכוח הפנימי …מעבר לפני השטח

חקור את מגוון השיטות המשנות את התפיסה ומביאות אותנו למקום בו אנו באמת מוקירים תודה על כל דבר

הפוקד אותנו במהלך היום יום.

חלק רביעי: מעבר ל-5 החושים… כלים חדשים עבור “ארגז הכלים” שלך

בואו נעמיק ונבין כיצד הניסיון שלנו להרגיע את עצמנו , לדחוק הצידה ולקבור את העצבים שלנו, למעשה הופך אותנו

לפחות אפקטיביים ופרודוקטיביים.

העקרונות מאחורי החיות והאינסטינקטים שלהם ושלבי התוכנית: הורד את קובץ הPDF  של כל 14 החיות ואת 12 השלבים.